Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні

Дата
2017
Автори
Поліщук Василь Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі розкрито юридичну природу сільськогосподарського садівництва як окремої підгалузі сільського господарства, проведено науково-теоретичний аналіз законодавчого забезпечення розвитку сільськогосподарського садівництва у промислових масштабах в умовах реформування аграрних і земельних відносин, розглянуто особливості об’єктного, суб’єктного складу, змісту аграрних правовідносин, що виникають, змінюються і припиняються у зв’язку з веденням сільськогосподарськими товаровиробниками садівництва у промислових масштабах (промислове садівництво). У дисертації досліджено організаційно-правові питання державної підтримки сільськогосподарського садівництва, захисту рослин, а також проведено дослідження окремих аспектів організаційно-правового забезпечення виробництва органічної продукції сільськогосподарського садівництва в Україні. На підставі проведеного дослідження сформульовано теоретичні висновки з питань правового регулювання аграрних відносин у сфері сільськогосподарського садівництва та розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері здійснення сільськогосподарського садівництва в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Поліщук В. А. Правове регулювання cільськогосподарського садівництва в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Поліщук Василь Анатолійович. - Київ, 2017. – 23 с.
Зібрання