Закон повторного логарифма для дисконтованих випадкових рядiв, породжених лiнiйними рекурсiями

Дата
2021
Автори
Костогриз Руслан Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломнiй роботi був доведений закон повторного логарифма для дисконтованих випадкових рядiв,породжених лiнiйними рекурсiями.iдеї дове день були запозиченi зi статей[1]та[2],у яких були доведенi. Закони повторного логарифму для випадкових степеневих рядiв.такi ряди є окремим випадком дисконтованих випадкових рядiв,породжених лiнiйними рекурсiями,що вiдповідають детермiнованому випадковому блуканню SN = n для n 2 N0. Наївнi сподівання щодо можливості формальної замiни у нашiй моделi SN на nes1 не справджуються.тобто доведення двох згаданих робiт потребують модифiкацiй,іноді достатньо суттєвих. Отримання необхiдних модифiкацiйi є основним досягненням даної роботи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
113 Прикладна математика , 11 Математика та статистика
Бібліографічний опис
Костогриз Р.О. Закон повторного логарифма для дисконтованих випадкових рядiв, породжених лiнiйними рекурсiями : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Костогриз Руслан Олександрович. – Київ, 2021. – 29 с.