Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату

Дата
2016
Автори
Мойсеєнко Владислав Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню лінійних і нелінійних процесів взаємодії спінових хвиль (СХ) у плівках залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). В дисертації вперше експериментально досліджено явище нерезонансного обернення хвильового фронту (ОХФ) СХ, коли частота сигналу не співпадає з половинною частотою накачування, і проаналізовано можливість використання цього явища для кореляційної обробки інформації в плівках ЗІГ. Показано можливість спектрального аналізу вхідних сигналів і мікрохвильової фільтрації з використанням нерезонансного ОХФ зворотних об’ємних магнітостатичних хвиль (ЗОМСХ). Експериментально доведено можливість розділення двох мікрохвильових сигналів, що одночасно діють на детектор, з використанням нерезонансного ОХФ ЗОМСХ. Запропоновано декілька конструкцій кореляторів НВЧ сигналів на основі цього явища та досліджено їх мікрохвильові властивості. Запропоновано використання ОХФ СХ для створення обернених у часі сигнальних імпульсів. За допомогою нерезонансного ОХФ вивчено вплив шумових сигналів на роботу корелятора. Вперше запропоновано методику дослідження спектрів МСХ на основі створеного корелятора.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Мойсеєнко В. А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 — радіофізика / Мойсеєнко Владислав Анатолійович. - Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання