Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі

Дата
2016
Автори
Микуляк Василь Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню молекулярної динаміки тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis у водно-іонному розчині. Проведено дослідження динаміки ферменту у вільному стані, у комплексах з різними субстратами та інгібіторами. Вперше показано динамічне формування антипаралельних β-стрендів у неструктурованій каталітичній KMSKS-подібній петлі, яка характерна для аміноацил-тРНК синтетаз класу І. Виявлено, що β-структури, які динамічно формуються у ході динаміки ферменту, підтримують каталітичну петлю в “закритій” конформації, спрямовуючи каталітичний KMSKS-подібний мотив у активний центр. Проведено дизайн нових інгібіторів ферменту на основі структури відомого інгібітора тирозил-тРНК синтетаз бактерій SB-219383.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Микуляк В. В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі : автореф. дис. ...канд. біол. наук : 03.00.02 – біофізика / Микуляк Василь Васильович. - Київ, 2016. – 21 с.
Зібрання