Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування СО2

Дата
2018
Автори
Жлуденко Микола Григорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена систематичному вивченню каталітичних та структурних особливостей двохкомпонентних масивних та нанесених Сo-Ni та Co-Fe систем, дослідженню впливу методу синтезу та типу носія на їх активність у реакції метанування СО2 за атмосферного тиску. Встановлено концентраційні залежності активності отриманих масивних каталізаторів від складу металів активної фази та отримано ефективні масивні каталізатори. Вивчено кінетичні особливості проходження реакції метанування, що дозволило запропонувати механізми для кожної каталітичної системи. Виведено кінетичні рівняння, які добре узгоджуються з результатами проведених експериментів. Досліджено активності нанесених Сo-Ni та Co-Fe каталізаторів отриманих трьома різними методами у реакції метанування СО2 за атмосферного тиску. Показано вплив різних носіїв на перебіг реакції гідрогенування та отримано ефективні нанесені каталізатори. Ключові слова: гетерогенний каталіз, каталітична активність, метанування CO2, нанесені каталізатори, Сo-Ni каталізатори, Co-Fe каталізатори, механізми метанування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Жлуденко М. Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування СО2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 фізична хімія / Жлуденко Микола Григорович. - Київ, 2018. - 21 с.
Зібрання