Генерація синтетичних зображень на основі текстового опису методами машинного навчання

Дата
2021
Автори
Назаркевич Ганна Ярославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено огляд існуючих архітектур нейронних мереж для розв’язку поставленої задачі, проаналізовано їх переваги та недоліки, виконано порівняння цих нейронних мереж за допомогою показників Inception Score. Також використано для порівняння FID. Натреновано нейронну мережу з архітектурою DF-GAN та DM-GAN, проаналізовано її IS та FID. Для тренування використано датасет CUB-200-2011, що містить зображення пташок та їх текстових описів. Впродовж тестування розглянуто, як змінюється IS, FID для цих моделей на різних етапах, побудовано графіки залежностей. В результаті роботи було розглянуто нову модель DM-GAN з використанням DF-блоків. Порівняно її з іншими описаними у літературі моделями. Обчислено для неї IS та FID.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Назаркевич Г. Я. Генерація синтетичних зображень на основі текстового опису методами машинного навчання : кваліфікаційна робота ... магістра : 122 Комп’ютерні науки / Назаркевич Ганна Ярославівна. - Київ, 2021. - 63 с.