Від мовних ігор до фальсифікації: мова та знання у філософії Л. Вітгенштейна та К. Поппера

Дата
2023
Автори
Толмачова Олена Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження: розглянути та порівняти ідеї Карла Поппера і Людвіга Вітгенштейна щодо мови та знання, з’ясувати їхнє значення для розуміння природи «філософських проблем». Об’єкт дослідження: філософська спадщина Карла Поппера та Людвіга Вітгенштейна. Предмет дослідження: погляди Карла Поппера і Людвіга Вітгенштейна щодо мови та знання. У ході виконання роботи досліджено концепцію «логічної структури мови» у ранній філософії Л.Вітгенштейна; розглянуто поняття «мовних ігор» у пізній філософії Л. Вітгенштейна; проаналізовано концепцію «фальсифікації» К. Поппера та його підхід до перевірки наукових гіпотез; розглянуто зв'язок мови та знання в теорії «трьох світів» К. Поппера; досліджено погляди щодо сутності метафізичних пропозицій та критику головних положень логічного позитивізму у філософії Л. Вітгенштейна та К. Поппера. Незважаючи на різні шляхи і відмінності у поглядах на природу метафізичних та «філософських проблем», обидва, і Поппер, і Вітгенштейн критикували логічний позитивізм та запропонували альтернативні погляди на природу наукового дослідження та складність мови.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Толмачова О. О. Від мовних ігор до фальсифікації: мова та знання у філософії Л. Вітгенштейна та К. Поппера : кваліфікаційна робота … бакалавр : 033 Філософія / Толмачова Олена Олегівна. – Київ, 2023. – 53 с.