Управління економічним потенціалом підприємства шляхом розвитку конкурентних переваг

Дата
2022
Автори
Євсєєнко Микита Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена актуальній темі управління економічним потенціалом підприємства шляхом розвитку конкурентних переваг. На основі узагальнення теоретико-методологічних підходів показано різні варіанти визначення таких понять, як «економічний потенціал», «конкурентна перевага», «субпотенціал підприємства» та виділено кращі з них для точного уявлення про ці явища. Дослідження маркетингового середовища ТОВ «ЗБМК» та виявлення його конкурентних переваг показало, що підприємство успішно займає свою нішу на ринку, хоча і є кілька аспектів, які можна покращити. На основі аналізу діяльності ТОВ «ЗБМК» було зроблено висновок, що ресурсна та інтелектуальна конкурентні переваги потребують вдосконалення. Було запропоновано певні покращення, а саме: додання нового компоненту у склад цементу для підвищення якості та зниження затрат, заміна змазки для обладнання для покращення його роботи, а також створення нової посади на підприємстві – контролер якості. Було підраховано і показано позитивні результати від впровадження цих змін.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Євсєєнко М. С. Управління економічним потенціалом підприємства шляхом розвитку конкурентних переваг : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Євсєєнко Микита Сергійович. - Київ, 2022. - 78 с.