Зв'язок ставлення до грошей із задоволеністю життям у студентів

Дата
2023
Автори
Яковенко Дар’я Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під монетарною поведінкою розуміється економічно-фінансова поведінка, що охоплює роботу виключно з грошовими ресурсами на основі установок і правил поводження з грошима, які вже сформувалися в конкретної особи. На формування ставлення до грошей впливає безліч чинників макро-, мезо- та мікрорівнів, серед них державний рівень, рівень установ, та психологічні особливості особистості. Ми відділили поняття «задоволеність життям» від інших подібних за сенсом понять, і визначили його для себе, як оцінка різниці між бажаним та реальним життям. Під час проведення емпіричного дослідження, з’ясовано як студенти схильні витрачати гроші, в основному на забезпечення базових потреб, саморозвитку та допомоги близьким. Водночас респонденти вказали, що родина та власний життєвий досвід мають найбільший вплив на формування їх ставлення до грошей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Яковенко Д. М. Зв'язок ставлення до грошей із задоволеністю життям у студентів : дипломна робота : 053 Психологія / Яковенко Дар’я Миколаївна. - Київ, 2023. - 76 с.