Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект

Дата
2018
Автори
Феделеш Еміль Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, присвяченою комплексному дослідженню питань господарсько-правового аспекту тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У дисертаційній роботі розкрито зміст поняття та систему тарифного регулювання як різновиду державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, визначено засоби тарифного регулювання та правову основу такого регулювання за національним та міжнародним законодавством. Особливу увагу акцентовано на визначенні елементів системи тарифного регулювання, які виступають засобами такого регулювання. Проаналізовано особливості мита, митного тарифу, митної вартості товару та країни походження товару та їх вплив на діяльність суб’єктів господарювання. Виявлено особливості функціонування та вплив принципу (режиму) найбільшого сприяння на тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено порядок застосування особливих видів мита як засобів захисту торгівлі з метою захисту національного товаровиробника та національних економічних інтересів України в цілому. Крім того, визначено конкретні аспекти тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, законодавче регулювання яких потребує змін у відповідності до міжнародних зобов’язань України. Ключові слова:зовнішньоекономічна діяльність, тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, тарифні засоби, мито, митний тариф, митна вартість товару, країна походження товару, особливі види мита, антидемпінгове мито, компенсаційне мито, спеціальне мито, принцип (режим) найбільшого сприяння, захист національного товаровиробника, засоби захисту торгівлі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Феделеш Е. М. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні : господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право / Феделеш Еміль Михайлович. - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання