Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів

Дата
2018
Автори
Яковенко Олена Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню фізичних властивостей композитних матеріалів, що містять в своєму складі, зокрема, вуглецеві наповнювачі. З’ясовано вплив міжфазної взаємодії на границі наповнювач/матриця та особливостей розподілу компонентів наповнювача в полімер-вуглецевих композитних матеріалах на їх електричні, електродинамічні, теплові, магнітні властивості, що є основою розробки композитних матеріалів із регульованим набором фізичних властивостей. При цьому досліджено композити з орієнтованим розподілом наповнювачів, якого вони набувають в процесі виготовлення при дії електричного або магнітного полів, а також композити із зміненим рівнем міжфазної взаємодії за рахунок попереднього опромінення наповнювача ультрафіолетом. Досліджені матеріали являють собою композити на основі епоксидної смоли з наповнювачами у вигляді графітових нанопластинок (ГНП), багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ), гексафериту барію BaFe12O19. В роботі розроблено експериментальні стенди для реалізації методик виготовлення композитних матеріалів з модифікованими фізичними властивостями, а саме метод виготовлення полімер-вуглецевих композитів із зміненою міжфазною взаємодією як наслідок використання в ролі наповнювача ГНП, опромінених ультрафіолетом, та методи виготовлення полімер-вуглецевих композитів із заданим за допомогою дії електричного та магнітного поля розподілом компонентів наповнювача в полімерній матриці. Визначено вплив параметрів зовнішніх силових полів, в’язкості рідкого полімерного середовища, типу наповнювача, його вмісту в матеріалі на особливості формування композитних матеріалів з орієнтованим розподілом наповнювача. Методом оптичної мікроскопії показано, що під час полімеризації композитів відбувається формування високоорієнтованих ланцюгів з БВНТ та ГНП у випадку застосування змінного електричного поля, та з частинок BaFe12O19 у випадку застосування магнітного поля, що супроводжується перегрупуванням вуглецевої провідної сітки внаслідок переміщення частинок BaFe12O19 по напрямку силових ліній зовнішніх полів.Показано, що в композитах, отриманих під дією зовнішніх силових полів, виникає анізотропія структурних, електричних та електродинамічних властивостей, що може бути зумовлено перегрупуванням вуглецевої провідної сітки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Яковенко О. С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : дис. ...канд. фіз..-мат. наук : 01.04.07 – фізика твердого тіла / Яковенко Олена Сергіївна. - Київ, 2018. – 213 с.
Зібрання