Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект

Дата
2017
Автори
Білик Олександра Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою дослідженню інституту окремого проживання в сімейному праві. У ній розкрито поняття, ознаки та особливості режиму окремого проживання, порядок його встановлення та припинення, а також правові наслідки такого режиму. Визначено його співвідношення з конструкцією «фактичного припинення шлюбних відносин». У роботі обґрунтовано наявність у світовій практиці договірного порядку встановлення і регулювання режиму окремого проживання подружжя. Виходячи з тяжіння до регулювання сімейних відносин загалом на договірних засадах, сформульовано поняття і особливості сепараційного договору в системі сімейно-правових договорів. Дослідження чинного законодавства України, матеріалів практики та наукових праць, аналіз законодавства і судової практики зарубіжних країн дозволили виявити низку недоліків та прогалин у правовому регулюванні відносин окремого проживання подружжя. За результатами здійсненого аналізу вищезазначених джерел сформульовано рекомендації щодо вдосконалення змісту нормативно-правових актів України, а також сформульовано ряд теоретичних визначень для кращого розуміння інституту окремого проживання подружжя. Ключові слова: розірвання шлюбу, окреме проживання, сепарація, фактичне припинення шлюбних відносин, майно подружжя.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Білик О. О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Білик Олександра Олегівна. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання