Особисті чинники готовності старшокласників до усвідомленого вибору професії

Дата
2021
Автори
Чудак Анна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури досліджено психологічні особливості впливу особистісних чинників на готовність старшокласників до усвідомленого вибору професії. Важливою передумовою здійснення професійного вибору є готовність старшокласників, що складається із когнітивного мотиваційно цілепокладального та суб’єктивно особистісного компонентів, і включає відповідні показники: уявлення про професію і зміст професійної діяльності;, мотиви її вибору і постановка цілей у досягненні успіхів; самосвідомість та розвинені професійно значущі особистісні якості. Підібрано інструментарій та визначено вибірку для проведення емпіричного дослідження, в процесі якого виконано завдання констатувального, розвивального (формувального) та контрольного етапів. Емпірично досліджено особистісні чинники готовності старшокласників до усвідомленого професійного вибору. Досліджуючи професійну готовність учнів, встановили, що більшість старшокласників надають перевагу професіям типу «людина – людина» (37,5%), «людина – знакова система» (29,2%). Професійна сфера «людина – техніка» виявляється у планах 18,3% старшокласників, які прагнуть виготовляти потрібні людям речі. При цьому більшість респондентів обирають мотиви власної праці (41,7%) і мотивацію соціальної значущості праці (25%). По 16,7% старшокласників мають мотиви самоствердження у праці та мотиви професійної майстерності. Розроблено тренінг розвитку «Підвищення ефективності професійного самовизначення старшокласників» та визначено результативність його проведення із учнями старших класів. Тренінг розвитку має на меті: сприяти професійному самовизначенню старшокласників, продовжити формування професійної самосвідомості та професійної ідентичності учнів; організувати психологічний супровід старшокласників в процесі підготовки до професійного вибору професії; сприяти самопізнанню та кращому розумінню своїх сильних і слабких сторін, їх врахуванню при здійсненні професійного вибору; надати допомогу в розкритті потенціалу та здібностей для самореалізації у професійному майбутньому.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Чудак А. М. Особистісні чинники готовності старшокласників до усвідомленого вибору професії : дипломна робота : 053 Психологія / Чудак Анна Миколаївна. Київ, 2021. – 140 с.