Зміст та структура політичної культури студентів: психологічний вимір

Дата
2022
Автори
Ковальова Дар’я Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів дослідження політичної культури української студентської молоді та окреслення загальної картини явища політичної культури студентів. Політична активність студентів, за результатами дослідження, знаходиться на середньому рівні. Відтак, студенти не проявляють великого прагнення до дій, вони скоріше виконують мінімальні політичні активності, а все що потребує більше часу чи інших ресурсів, вже залишається поза межами їхньої уваги. На такому результаті відображаються і загальний рівень політичної культури, адже якщо прослідкувати, які саме активності виконують студенти, то це саме ті, що знайомі усім з дитинства і, які виконує більшість повнолітніх людей (хоча б інколи) – це голосування на виборах та підписування петицій. Українському студентству наразі властивий середній рівень розвитку політичної культури. Проте, варто зауважити, що за питаннями, які стосувались періоду «під час повномасштабної війни», можна прослідкувати збільшення зацікавленості до політики та відповідальності. Когнітивна складова політичної культури студентів, яку можна вважати її основою, набуває розвитку доволі пізно. В більшості випадків ні родина, ні школа не ставлять за пріоритет її ранній розвиток у дитини. Відповідно, найбільшу й ґрунтовну частину знань особа здобуває вже навчаючись у вищому навчальному закладі. Дане дослідження є лише спробою доторкнутись до такого складного та багатошарового явища як політична культура. Воно є лише початком ґрунтовної роботи з цією проблемою та пошуків покращення рівня політичної культури як студентів, так і загалом громадян країни. Особливо враховуючи час проведення дослідження (початок повномасштабної війни Росії проти України), можна помітити, що рівень інтересу до політики значно зріс. Можна припустити, що така зміна стосується не лише студентів, а всього населення України. Зважаючи, що інтерес до політичної сфери та питань в ній є частиною структури політичної культури, то можна говорити і про деякі зрушення до підвищення і її рівня. Відтак, актуальним й важливим як ніколи є вивчення, дослідження й робота з даним явищем.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ковальова Д. О. Зміст та структура політичної культури студентів: психологічний вимір : дипломна робота : 053 Психологія / Ковальова Дар’я Олександрівна. - Київ, 2022. – 73 с.