Уявлення молоді про українську національну ідею в контексті російсько-української війни

Дата
2022
Автори
Гресь Катерина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснена початкова спроба описати уявлення молоді про українську національну ідею. Здійснена феноменологічна концептуалізація поняття національної ідеї як набору значущих символів та ціннісних зразків, важливих для національної спільноти в уявленні самих репрезентатор_ок. Було проведено розвідувальне дослідження із застосуванням методу глибинного інтерв'ю у травні 2022 року, всього було зібрано 20 інтервʼю. Також було застосовано методологічну рамку вивчення цінностей Ш. Шварца для спроби порівняння ціннісних зразків інформант_ок із декларованими цінностями учасни_ць Євромайдану. Отримані результати свідчать про те, що уявлення інформант_ок про національну ідею належать до репродуктивних уявлень, більше пов’язаних із зовні засвоєними настановами, аніж з тими, що стосуються особистісного досвіду. Разом з тим результати свідчать про переважання серед інформант_ок настанов матеріалізму, конформізму та гедонізму як орієнтиру для майбутнього, що є типовими для суспільства загалом, але різняться від декларованих учасни_цями Євромайдану цінностей прагнення до змін та піклування про оточення. Ключові слова: національна ідея, ціннісні зразки, життєвий досвід.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Гресь К. В. Уявлення молоді про українську національну ідею в контексті російсько-української війни : кваліфікаційна робота магістра : 054 Соціологія / Гресь Катерина Володимирівна. - Київ, 2022. - 200 с.