Функціональна поляризація фагоцитів та її корекція у тварин різних вікових груп

Дата
2018
Автори
Довгий Роман Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи було дослідити вікові особливості фенотипово-функціонального профілю фагоцитів різної локалізації та онтогенезу у мишей. В роботі досліджувалися вікові зміни метаболізму аргініну, експресії фенотипових маркерів, фагоцитарної активності та продукції реактивних форм кисню (РФК) фагоцитами різного походження у мишей. Також проаналізовано вплив макрофагів старих мишей на Т-лімфоцити молодих тварин на моделі гетерохронного парабіозу. Досліджено здатність мультипотентних мезенхімних стромальних клітин тимусу (тММСК) молодих мишей модулювати метаболічний статус макрофагів різного походження старих тварин. Для аналізу макрофагів моноцитарного походження використовували макрофаги, диференційовані з моноцитів кісткового мозку in vitro в присутності М-КСФ, та макрофаги селезінки мишей. Для дослідження макрофагів ембріонального походження використовували альвеолярні та перитонеальні макрофаги. Крім того, також аналізували вікові зміни нейтрофілів кісткового мозку та селезінки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Довгий Р. С. Функціональна поляризація фагоцитів та її корекція у тварин різних вікових груп : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Довгий Роман Сергійович. - Київ, 2018. - 168 с.
Зібрання