Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості

Дата
2016
Автори
Маліновська Дар’я Костянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є комплексним дослідженням теоретичних, організаційних, методичних та практичних засад обліку і аудиту природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості. У роботі розкрито особливості структури об’єктів обліку природоохоронної діяльності підприємств, удосконалено класифікацію витрат на природоохоронну діяльність підприємств нафтопереробної промисловості. Удосконалено порядок формування інформації про природоохоронну діяльність з використанням окремих запропонованих рахунків другого та третього порядку, побудовано модель обліку витрат природоохоронної діяльності для групування витрат за природоохоронною та економічною суттю витрат. Удосконалено документальне забезпечення обліку витрат та схему документообороту. Виявлено необхідність створення фінансово-екологічного аудиту та, відповідно, розроблено його методичне забезпечення. Наведено матрицю взаємозв’язків між господарськими процесами, екологічними ризиками, природоохоронними заходами та процедурами внутрішнього аудиту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Маліновська Д. К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності / Маліновська Дар’я Костянтинівна. . - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання