Політика США щодо комерціалізації космічної діяльності (1989 – 2012 рр.)

Дата
2017
Автори
Журавльова Людмила Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні висвітлено еволюцію курсу на комерціалізацію в космічній політиці американських урядів кінця 1980-х – початку 2010-х рр. Доведено, що політика США в сфері комерціалізації космічної діяльності пройшла шлях від усвідомлення державою перспективності даного напрямку до її остаточного концептуального оформлення на сьогодні. З’ясовано, що комерційні важелі стали ефективним інструментом у процесі заохочення урядом США широко міжнародного співробітництва в космосі. Дисертація присвячена вивченню комерціалізації космічної діяльності у політиці президентських адміністрацій США 1989 – 2012 рр. На основі широкої джерельної бази встановлено провідну роль виконавчої гілки влади у процесі комерціалізації космічної діяльності США. Автором виведено власне бачення сутності та змістовного наповнення поняття «комерціалізація космічної діяльності», під якою у роботі розуміється цілеспрямована політика держави з формування ринку комерційно доступних товарів і послуг в космічній галузі, у якому ініціатива і ризики підприємницької діяльності покладаються на приватних гравців.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Журавльова Л. В. Політика США щодо комерціалізації космічної діяльності (1989 – 2012 рр.) : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.02 – всесвітня історія / Журавльова Людмила Віталіївна. - Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання