Неоязичництво як культурний феномен

Дата
2016
Автори
Качан Катерина Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі вперше в українському релігієзнавстві на основі дескриптивно-феноменологічного методу здійснено аналіз неоязичництва в культурі та його прояв у балеті. Виявлено міфоритуальну основу в зародженні танцю, сакральну природу танцювального мистецтва, показано актуалізацію язичницької тематики в балетах ХІХ – ХХІ ст. Проаналізовано стан досліджень неоязичництва в українській і зарубіжній літературі. Враховуючи основні методологічні підходи, розглянуто низку термінів, які використовуються для означення язичництва і неоязичництва. Запропоноване авторське розуміння неоязичництва. В контексті прояву неоязичництва в культурі проведений аналіз цього явища в культурологічному розрізі. Визначено світоглядні джерела формування неоязичництва, розглянуто етапи розвитку неоязичництва в культурі XX – поч. XXI ст. Аналіз історичних обставин дозволив установити основні причини виникнення цього феномену. На основі історико-філософського підходу виявлено становище неоязичництва у сучасному соціокультурному процесі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Качан К. Є. Неоязичництво як культурний феномен : автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.11 – релігієзнавство / Качан Катерина Євгенівна. - Київ, 2016. – 21 с.
Зібрання