Усереднення варіаційних нерівностей в густих з’єднаннях

Дата
2016
Автори
Наквасюк Юлія Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджена асимптотична поведінка узагальнених розв'язків лінійних еліптичних та параболічних крайових задач Сіньоріні в густих з'єднаннях типу 2:1:1 та 3:2:1 та квазілінійної еліптичної крайової задачі в бага- торівневому густому з'єднанні з сингулярно збуреними нелінійними крайовими умовами типу Сіньоріні, коли кількість компонент густого з'єднання необмежено зростає, а їх товщина прямує до нуля. Основні результати дисертаційної роботи: 1. Доведено теорему збіжності та збіжність інтегралів енергії для розв'язку лінійної еліптичної крайової задачі Сіньоріні в плоскому густому з'єднанні типу 2:1:1. 2. Доведено теорему збіжності та збіжність інтегралів енергії для розв'язку лінійної еліптичної крайової задачі Сіньоріні в густому з'єднанні типу 3:2:1. 3. Доведено теорему збіжності для розв'язку лінійної параболічної крайової задачі Сіньоріні в густому з'єднанні типу 2:1:1. 4. Доведено теорему збіжності для розв'язку лінійної параболічної крайової задачі Сіньоріні в густому з'єднанні типу 3:2:1. 5. Доведено теореми збіжності для розв'язку квазілінійної еліптичної крайової задачі в багаторівневому густому з'єднанні типу 3:2:1 та досліджено вплив нелінійних сингулярно збурених крайових умов на асимптотичну поведінку розв'язку. Ключові слова: теорія усереднення, лінійні та кваз ілінійні еліптичні та парабо - лічні варіаційні нер івності, густе з'єднання, крайові умови Сіньоріні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 111 Математика
Бібліографічний опис
Наквасюк Ю. А. Усереднення варіаційних нерівностей в густих з’єднаннях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 диференціальні рівняння / Наквасюк Юлія Анатоліївна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання