Психологічні аспекти сексуального благополуччя чоловіків та жіноку у тривалих стосунках

Дата
2021
Автори
Масюк Алла Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках дослідження було проведено теоретичний аналіз та емпіричне дослідження психологічних аспектів сексуального благополуччя чоловіків та жінок в тривалих стосунках. Сексуальність людини є надзвичайно широкою міждисциплінарною сферою знань, яка привертає до себе увагу багатьох науковців з різних галузей, однак і до цього часу саме психологічні чинники сексуального благополуччя були мало досліджені практично. В ході теоретичного аналізу було показано, що сексуальне благополуччя може бути розглянуто як результат реалізації сексуально-еротичної функції системи і нерозривно пов'язане з характером міжособистісних відносин в парі. В результаті теоретичного аналізу уявлень про структуру сексуальності людини і значення реалізації сексуально-еротичної функції пари було досліджено, що сексуальне благополуччя є складним, багатокомпонентним системним утворенням, що характеризується ступенем реалізованості сексуально-еротичної функції системи. Визначено, що це поняття протилежне сексуальним дисгармоніям і передбачає: психологічний компонент, соціокультурний компонент, фізіологічний компонент. У проведеному дослідженні були вивчені відмінності в сексуальних установках чоловіків і жінок, і їх зв'язок з переживанням сексуального задоволення. У роботі визначено, що досліджувані компоненти сексуального благополуччя значимо взаємопов'язані між собою. Було встановлено, що як особистісні особливості чоловіків і жінок, так і особливості спілкування в парах з тривалими стосунками виступають в якості психологічних умов сексуального благополуччя. В результаті проведеного дослідження вдалося розширити наукові уявлення про психологічні фактори сексуального благополуччя в парах і сформувати передумови для більш детального вивчення психологічних особливостей відносин в парах, які здатні впливати на відчуття як загальної, так і сексуальної гармонії у відносинах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Масюк А. Ю. Психологічні аспекти сексуального благополуччя чоловіків та жіноку у тривалих стосунках : дипломна робота … бакалавра : 053 Психологія / Масюк Алла Юріївна. - Київ, 2021. – 109 с.