Чинники формування етичної споживацької поведінки студентської молоді

Дата
2021
Автори
Коптєв Дмитро Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню чинників формування етичної споживацької поведінки студентської молоді. На сьогодні проблема етичного споживання набула особливої актуальності саме серед молоді (зокрема, студентської молоді). На підставі розгляду теоретико-методологічних засад дослідження етичного споживання та докладного аналізу споживацької поведінки як соціокультурного феномену до його аналізу було залучено визначення етичної споживацької поведінки О. Кооса «як діяльності, яка спрямована на купівлю або відмову від купівлі продукту та товару за етичними, екологічними та політичними міркуваннями. Соціологічний аналіз споживацької поведінки здійснювався у контексті трансформації сучасного суспільства та соціальних відносин, у які включений споживач. Зокрема, соціологічний дискурс поведінки безпосередньо пов’язаний з дослідженням класичного (з урахуванням статусно-рольових позицій) та постмодерністського (з урахуванням стилів життя) типів. Серед механізмів формування етичної споживацької поведінки найвагомішими виявилися соціально-психологічні механізми, що сприяють формуванню споживацької свідомості, яка керує споживацькими діями людей та регулює їхню поведінку. З-поміж чинників, що впливають на формування споживацької поведінки студентської молоді та представлені об’єктивними чинниками (демографія, культура, цінності, соціальний статус, референтні групи тощо) та суб’єктивними чинниками (сприйняття, мотиви, потреби, емоції тощо), найвпливовішими виявилися саме суб’єктивні чинники, що свідчать про ступінь усвідомленості студентами своїх дій. Формування етичної споживацької поведінки обумовлено ціннісними преференціями покоління Z, для якого особливої значущості набувають: можливість вибору, можливість реалізації власних інтересів, звільнення від стереотипів минулого, вільний доступ до інформації, можливість участі в різного роду волонтерських та громадських рухах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Коптєв Д. О. Чинники формування етичної споживацької поведінки студентської молоді : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Коптєв Дмитро Олексійович. - Київ, 2021. – 66 с