Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області

Дата
2016
Автори
Лук’янчук Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розкрито сутність житлово-комунального господарства регіону, особливості його територіальної організації та теоретико-методичні основи дослідження. Виявлено принципи і фактори розвитку та розміщення житлово-комунального господарства регіону. Проведено факторний аналіз розвитку житлово-комунального господарства Житомирської області. Показано вплив демографічної ситуації та системи розселення, техніко-технологічних та організаційно-економічних факторів на формування житлово-комунального господарства. Виявлені особливості структури та просторового розвитку житлово-комунального господарства Житомирської області. Виділені основні проблеми організації та загальні засади реформування житлово-комунального господарства області. Обгрунтовано роль кластеризації як важливого напрямку покращення стану житлово-комунального господарства. Розроблено перспективні напрямки вдосконалення територіальної організації житлово-комунального господарства Житомирської області. Ключові слова: територіальна організація, житлово-комунальне господарство, реформування житлово-комунального господарства, кластерна організація житлово-комунального господарства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Лук’янчук О. М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна та соціальна географія / Лук’янчук Олена Миколаївна. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання