Інтелектуальні методи аналізу електрокардіограм

Дата
2023
Автори
Будник Антон
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було проведено дослідження можливостей застосування інтелектуальних методів та алгоритмів для обробки та аналізу даних ЕКГ. Було проведено попередню обробку даних та їх візуалізація; здійснено однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз; виконано пряме та обернене перетворення Фур’є; здійснено кореляційний аналіз та факторний аналіз; виконано кластеризацію даних за допомогою методу k-середніх. На основі проведених досліджень зроблено наступні висновки: Інтелектуальні методи та алгоритми для обробки та аналізу даних електрокардіограм демонструють свою ефективність у виявленні та аналізі потенційних патологічних змін у серцевій діяльності. Результати проведеного дослідження підтверджують високу релевантність та перспективи використання інтелектуальних методів обробки та аналізу даних у медичній практиці для діагностики та прогнозування серцево-судинних захворювань.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Будник А. Інтелектуальні методи аналізу електрокардіограм : кваліфікаційна робота … бакалавр : 122 Комп’ютерні науки / Будник Антон. – Київ, 2023. – 45 с.