Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації

Дата
2018
Автори
Соболєва Марина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню застосування нецінових методів конкуренції на ринках з недосконалою конкуренцією в умовах глобалізації. Автором розкрито їхню сутність та специфіку; систематизовано наукові підходи щодо встановлення змісту та ролі нецінової конкуренції; встановлено суперечливий вплив реклами як одного із найпоширеніших методів нецінової конкуренції. Автором визначено, що специфіка застосування нецінових методів у глобальних умовах полягає у наступному: зростає суперництво між компаніями в окремих галузях економіки та посилюється монополізація інших; загострюється суперечливий вплив на розвиток галузей, добробут населення, міжнародні зв’язки; дезорієнтує суспільство, породжує неоднозначне ставлення до змін; формує кардинально нові види бізнесу; сприяє надзвичайно високій інформатизації суспільства – Інтернет стає основою для формування та розвитку нових компаній на основі нових технологій; зростає кількість інструментів, що виходять за межі уявлень ХХ століття за рахунок активного розвитку НТП. У дисертації обґрунтовано необхідність ринкового та державного регулювання нецінової конкуренції на глобальних та національних ринках шляхом забезпечення збалансованості регуляторних механізмів процесів монополізації, захисту прав власності та захисту конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Ключові слова: нецінові методи, нецінова конкуренція, глобалізація, реклама, монопольна влада, недобросовісна конкуренція, ринкове та державне регулювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Соболєва М. В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Соболєва Марина Валеріївна. - Київ, 2018. - 21 с.
Зібрання