Олігархізація як чинник впливу на формування політичних еліт

Дата
2021
Автори
Андрійчук Вікторія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході роботи було проаналізовано стан дослідження явища олігархізації в зарубіжній та вітчизняній літературі, його співвідношення з елітарними теоріями та його прояви у діяльності та формуванні політичних еліт. Також було визначено роль олігархізації для політичних еліт за часи існування незалежної української держави. Було з’ясовано, що термін олігархізація слід розглядати по відношенню до усіх можливих типів еліт, що могли сформуватися історично на теренах країни. Звідси випливає, що олігархічні тенденції не відносяться лише до діяльності фінансової еліти, хоча аспект накопичення фінансового капіталу є одним із важливих характеристик процесу олігархізації. В ході виконання бакалаврської роботи було досліджено сутність явища олігархізації та особливості його впливу на політичні еліти в українському контексті. Особливістю розвитку олігархічних тенденції на території України можна вважати істричне минуле, що створило відповідні умови, за яких потужним союзником олігархії стала державна бюрократія. Причому бюрократія на етапі первинного накопичення багатства - це стара радянська номенклатура. Вона забезпечила легітимізацію антисоціальної приватизації виробничо-ресурсного комплексу, по підсумками якого основна частина національного багатства перейшла в власність майбутніх олігархів. При цьому бюрократія сама отримала значні заохочення за свою лояльність до олігархів. До складу правлячої еліти входять взаємопов’язані найбільш впливові кола великого бізнесу, державної бюрократії, ЗМІ, навіть представників галузі мистецтва, представників науково-експертного прошарку суспільства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Андрійчук В. А. Олігархізація як чинник впливу на формування політичних еліт : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Андрійчук Вікторія Андріївна. - Київ, 2021. - 55 с.