Особливостіполітичної мобілізації національних меншин в Україні

Дата
2021
Автори
Олійник Володимир
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В процесі роботи були виокремлені політико-культурні чинники, які визначають сутність та форми політичної залученості представників національних меншин, було визначено основні етапи політичної мобілізації національних меншин, розглянуто детально їх сутність та особливості. Серед них самоідентифікація, становлення, розвиток та утвердження взаємозв’язків (між представниками однієї національної меншини, з представниками інших національних меншин чи титульної нації), консолідація, інтеграція та, безпосередньо, політична мобілізація. Самому поняттю «політична мобілізація» було дане визначення, що спирається на дослідження авторитетних зарубіжних та вітчизняних дослідників. Поширення сучасних інформаційних технологій на сьогоднішній день дає можливість одночасного інформаційного охоплення та, за необхідності, залучення великих мас людей. Широко це використовується і в процесах політичних, де до охоплення та донесення інформації додаються класичні маніпулятивні технології, що сприяють політичній мобілізації, зокрема й представників національних меншин. Використовуючи різноманітні ресурси (інтернет-спільноти та телеканали як регіонального, так і загальнодержавного рівня), вдається як сформувати ідеологічне підґрунтя, так і спровокувати масове залучення «споживачів» в необхідний момент часу: чи то вибори, чи масові акції протесту, чи захоплення адміністративних будівель тощо. Зростання темпів поширення новітніх інформаційних технологій, їх інтеграція в повсякденне життя говорять лише про те, що їх використання в подібних цілях буде лише зростати, відповідно дане питання вимагає подальшого його поглибленого розгляду.В результаті проведеного дослідження був з’ясований та розкритий вплив різноманітних чинників на процес політичної мобілізації національних меншин в Україні, логічно поєднані визначена структура процесу та фактори, що відбиваються в ньому, змінюють, впливають та наповнюють його.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Олійник В. Особливості політичної мобілізації національних меншин в Україні : кваліфікаційна робота … магістр : 052 Політологія / Олійник Володимир. - Київ, 2021. – 78 с.