Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі

Дата
2017
Автори
Ковінько Марина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі вперше зіставляються авторські маски в українській та російській малій прозі, а також визначаються основні маркери маски автора і її основні типи. У ході дослідження виводиться дефініція, згідно з якою авторська маска – це обрана автором-творцем форма подання себе в художньому творі, а саме: внутрішньотекстовий образ автора, наратор (розповідач / оповідач), автобіографічний персонаж, система двійників автора тощо. Доведено, що найбільш доцільним підходом до типологічної класифікації масок автора є формальний, пов'язаний з наратологією. Основними наративними типами авторської маски в українській та російській літературі визначено маску фіктивного наратора, автобіографічну маску і образ автора-персонажа. Об’єктом дослідження стали оповідання, новели та нариси письменників порубіжжя ХХ та ХХІ ст. (С. Андрухович, Ю. Буйди, В. Діброви, Ю. Винничука, Д. Гуцка, М. Єлізарова, С. Жадана, О. Забужко, Б. Жолдака, О. Ілічевського, О. Ірванця, Марусі Клімової, І. Кочергіна, Л. Петрушевської, В. Портяка, В. Пелевіна, А. Санченка, О. Снєгірьова, Г. Тарасюк, І. Яркевича та ін.)
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Ковінько М. В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Ковінько Марина Володимирівна. - Київ, 2017. 22 с.
Зібрання