Система підтримки і прийняття рішень в енергетичних системах

Дата
2023
Автори
Кульковець Віктор Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних методів створення систем підтримки прийняття рішень, розглянуто готові конкурентні системи на ринку та їх унікальність, розроблено інформаційне та програмне забезпечення, що виконує генерацію графіку погодинних відключень. Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, енергетична система, графік погодинних відключень.
The graduation thesis analyzes modern methods for creating support and decision-making systems, examines existing competitive systems in the market and their uniqueness, and develops informational and software solutions for generating hourly blackout schedules. Keywords: support and decision-making system, energy system, hourly blackout schedules.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Кульковець В. В. Система підтримки і прийняття рішень в енергетичних системах : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Кульковець Віктор Васильович. - Київ, 2023. - 70 с.