Особливості формування позитивного іміджу сучасної держави

Дата
2021
Автори
Лебіга Аліна Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета даної роботи - розкриття змісту позитивного іміджу держави та обґрунтування необхідності його формування як важливого ресурсу для забезпечення розвитку держави. У роботі було вирішено наступні завдання: проаналізовано поняття «імідж держави»; простежено співвідношення понять «імідж держави» та «імідж країни»; -виокремлено, досліджено й описано найсуттєвіші складові іміджу сучасної держави; розкрито зміст поняття «позитивний імідж держави»; визначено місце й роль позитивного іміджу держави на внутрішньополітичний та зовнішньополітичній арені; класифіковано основні чинники формування позитивного іміджу держави; з’ясовано проблеми утвердження та розвитку позитивного іміджу Української держави. В роботі зроблено висновок, що на процес формування позитивного іміджу держави вливає досить велика кількість різноманітних чинників, серед яких природо-ресурсне середовище, міжнародний авторитет, національні стереотипи тощо.Проте основою позитивного іміджу будь-якої держави є політична стабільність всередині неї, а також високий рівень розвитку її економіки. Натомість Україна, в першу чергу, багата своїми природними ресурсами, культурою та історією, чого, нажаль, замало для її поваги світовою спільнотою, хоча подібні фактори й позитивно впливають на формування загального сприятливого іміджу держави. Тому, зважаючи на невідповідність України зазначеним ключовим вимогам, існує необхідність внесення в їїімідж суттєвих коректив, зокрема, пов’язаних із стабілізацією внутрішньої політико-економічної ситуації, а також налагодження системи репрезентації іміджу шляхом забезпечення ефективної інформаційної політики держави.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Лебіга А.О. Особливості формування позитивного іміджу сучасної держави : кваліфікаційна робота … магістра : 052 Політологія / Лебіга Аліна Олегівна. - Київ, 2021. – 82 с.