Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та лінгвопрагматичний аспекти

Дата
2017
Автори
Корнієнко Інна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню дериваційних та лінгвопрагматичних аспектів абревіації у сучасній турецькій мові. У роботі висвітлено загальнонаукові підходи до понять “абревіація” та “абревіатура”, проаналізовано існуючі класифікації турецьких абревіатур та скорочень, уточнено історію їх виникнення, формування та розвитку, сформульовано основні причини появи абревіації, охарактеризовано словотворення та описано основні способи деривації сучасної турецької мови. Запропоновано авторську структурно-типологічну класифікацію турецьких абревіатур, яка найбільш повно відображає їх сучасний стан розвитку у мові. Досліджено специфіку фонетичного та графічного оформлення скорочень. З’ясовано семантичні особливості вживання запозичених абревіатур у сучасній турецькій мові та вперше розглянуто їх лінгвопрагматичні характеристики. Визначено прагматичні принципи утворення абревіатур, виявлено основні функції скорочених лексичних одиниць, розкрито феномен мовної гри в абревіатурах, особливості функціонування омонімічних скорочень та тенденції використання абревіатур у сучасній турецькій пресі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Корнієнко І. В. Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / Корнієнко Інна Володимирівна. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання