Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження

Дата
2016
Автори
Колотуха Олександ р Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дослідженні геопросторової організації спортивного туризму в якості основного методологічного підходу дослідження пропонується просторово-ресурсний підхід, сутність якого полягає у застосуванні принципів геопросторового підходу до дослідження туризму, який доповнює вагома ресурсна складова, оскільки ресурси є властивістю території. Ресурсом у спортивному туризмі, в першу чергу, виступає геоторія, її окремі природні об'єкти. Ці окремі туристсько-спортивні об'єкти «нанизуються» на лінії туристсько-спортивних маршрутів. Кожній категорії складності маршруту відповідає певний набір локальних і протяжних перешкод за видом, кількістю і категорією трудності. Мережа туристсько-спортивних маршрутів формує певний туристсько-спортивний район. Автором визначено, що якщо сприймати рекреаційно-туристський район як приймаючий туристські потоки, то, він виступає як туристсько-спортивна дестинація. Туристсько-спортивні дестинації формують туристсько-спортивні регіони більш високого рівня і заповнюють туристсько-спортивний простір, який, у свою чергу, є складовою загального туристського простору. Методика суспільно-географічного дослідження спортивного туризму передбачає декілька послідовних етапів. Алгоритм цього процесу відображає певну послідовність дій, що об’єднуються у п’ять етапів. На підготовчому етапі визначається соціальне замовлення на розвиток системи спортивного туризму в світі. Відповідно до цього розробляється концепція дослідження – визначаються предмет, мета, завдання, методологічні підходи, система наукових методів дослідження, джерела інформації та терміни проведення дослідження. На другому етапі – концептуально-інформаційному – розробляється суспільно-географічна модель спортивного туризму. Третій етап дослідження (аналітико-статистичний) присвячений макрорегіональному аналізу геопросторової організації спортивного туризму. Четвертим етапом дослідження (синтетичним) є регіональний аналіз та оцінка функціонування системи спортивного туризму (на прикладі України). Завершальним етапом є розробка стратегії розвитку спортивного туризму на основі маркетингових і суспільно-географічних методик. Результатом цього етапу досліджень стала розробка перспективних програм розвитку спортивного туризму в світі і в нашій країні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Колотуха Олександ р Васильович.. - Київ, 2016. - 467 с.
Зібрання