Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка

Дата
2016
Автори
Дрозд Тетяна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена комплексній гемолого–економічній оцінці конкреційних силіцитів Волино-Поділля. З позиції каменебарвної сировини детально досліджено конкреційні силіцити Волино-Поділля та встановлено, що їх прояви в корінному заляганні поширені серед відкладів ранньої та пізньої крейди, а в перевідкладеному стані – у відкладах палеогену, неогену та антропогену.Доведено, що кремені в корінному заляганні утворюють скупчення у вигляді горизонтальних прошарків, що простягаються на значну відстань та морфологічно проявлені різноманітними формами конкрецій розміром від декількох сантиметрів до одного метру. На основі створеної базової колекції експериментально виготовлені ювелірні, галантерейні вироби та предмети художніх промислів. Кременеві вироби мають ліквідність та попит на ринку напівкоштовного каміння. Розраховано техніко-економічні показники та доведено прибутковість і рентабельність підприємства з обробки кременю. Доведено доцільність та ефективність використання кременю та його промислового освоєння в якості супутньої корисної копалини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Дрозд Т. І. Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка : автореф. дис. ...канд. геол. наук : 04.00.19 – економічна геологія / Дрозд Тетяна Іванівна. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання