Вплив соціального інтелекту на соціальну та психологічну адаптацію біженців

Дата
2023
Автори
Воробйова Євгенія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі проведеного теоретичного аналізу доведено, що соціальний інтелект є дуже важливим компонентом соціальної та психологічної адаптації, особливо для людей, які перебувають у стані дезадаптації, таких як біженці. Дослідження в рамках поведінкової психології зосереджуються на неадаптивних стратегіях та глибинних переконаннях, оскільки ці фактори можуть суттєво впливати на соціальну адаптацію. Розуміння цих психологічних механізмів є важливим для розробки ефективних стратегій управління дезадаптацією. Подальше дослідження цих механізмів може сприяти поліпшенню якості життя та психологічного благополуччя осіб, що переживають дезадаптацію в нових умовах. У ході дослідження виявлено , що проблему соціальної та психологічної адаптації у біженців слід розглядати у таких аспектах : контекстуальний аспект та психологічний аспект. Успішна соціальна та психологічна адаптація біженців включає розуміння та врахування широкого спектра контекстуальних факторів. Психологічний стан та потреби біженців грають важливу роль у їхній соціальній та психологічній адаптації. Показники тривожності, депресії, посттравматичного стресу, самооцінки та інших психологічних факторів можуть впливати на здатність біженців пристосовуватися до нових умов.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Воробйова Є. С. Вплив соціального інтелекту на соціальну та психологічну адаптацію біженців : дипломна робота ... бакалавра : 231 Соціальна робота / Воробйова Євгенія Сергіївна. - Київ, 2023. - 96 с.