Особливості перекладу новітнього бізнес-сленгу (на матеріалі перекладів листувань)

Дата
2023
Автори
Кундюба Сніжана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасній англійській мові спостерігається тенденція до демократизації або зниження стандарту літературної мови, що виявляється в усіх сферах громадського життя, зокрема в бізнес-комунікації. Розглядаючи бізнес-сленг як соціокультурний феномен і засіб комунікації, слід вважати його мовним різновидом, що відбиває основні тенденції розвитку розмовної мови й представляє собою одну з форм професійного просторіччя й одночасно – соціальний діалект. Було визначено, що характерними рисами бізнес-сленгу в англійській мові можна вважати дві основні характеристики. З одного боку, спостерігається прагнення до створення спеціального коду, який є характерним тільки для певної соціальної групи. З іншого боку, такий сленг спрямований на вираження експресивності. Крім того, варто зазначити, що бізнес-сленг відзначається тенденцією до прямої та прагматичної побудови дискурсу. Він характеризується активним розвитком лексичних одиниць, що відносяться до сфери інтересів мовців, і це відбувається на тлі обмеженого словника загального користування. Проаналізувавши специфіку перекладу англомовного бізнес-сленгу, ми дійшли висновку, що найбільш поширеним видом трансформації у перекладі бізнес-сленгу є калькування, транслітерація, використання лексичних відповідників, функціональних еквівалентів, описовий переклад та заміна частин мов; перекладачі нерідко застосовують генералізацію, конкретизацію, нейтралізацію та додавання; В окремих випадках виявляється, що перекладачі недооцінюють рівень експресивності лексичних одиниць, які підлягають перекладу, і, навпаки, спотворюють зміст оригіналу неприпустимим чином. Це може пояснюватись неознайомленістю з конкретною лексикою або неповним розумінням багатозначних бізнес-сленгізмів. Такі ситуації виникають, коли перекладачі не мають достатньої обізнаності або досвіду в цій специфічній галузі, що може призвести до некоректного відтворення сенсу та експресивності бізнес-сленгу.
The research paper «Peculiarities of Translating the Latest Business Slang (Based on Translations of Correspondence)» was conducted in the context of its great influence on the formation of public opinion in the present day. In today's dynamic economic landscape, individuals consistently provide an emotional assessment of the prevailing realities. Such assessments require proficient translation to bridge the gap between languages and cultures in a business world. Therefore, we have chosen the latest business slang in the English language as the object of our research. The subject of the study is the examination of the specific peculiarities involved in the translation of the latest business slang withing the context of correspondence. Accordingly, the objective of this paper is to investigate the phenomenon of contemporary business discourse in the English language, highlighting its distinct nature as an institutional form of communication. Explicitly, it aims to explore the specific nuances involved in translating this discourse. Overall, our investigation has revealed that translating the latest business slang involves establishing specific connections between two texts in different languages: the source text and the target text. Through analyzing these texts, we can uncover the internal workings of translation, identify equivalent units, and observe changes in form and content. Additionally, we have discovered that business slang includes various professional jargons that are specific to relatively exclusive communities, making them intelligible only within those circles. Consequently, after examining the specifics of translating English business slang, we have concluded that the most common translation strategies include loan translation, finding equivalents or variable equivalents, transliteration, descriptive translation, neutralization, antonymic translation, generalization, and specification. It is important to bear in mind that when translating business slang, the content must be adequate, precise, and devoid of personal biases to maintain effective communication within the realm of economics and business.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кундюба С. Особливості перекладу новітнього бізнес-сленгу (на матеріалі перекладів листувань) : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Кундюба Сніжана. – Київ, 2023. – 63 с.