Маніпулятивний потенціал військової та воєнної термінології в японсько-українському та українсько-японському перекладі

Дата
2023
Автори
Падалка Ольга Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою магістерського дослідження є вивчення маніпулятивного потенціалу військової та воєнної термінології в японсько-українському та українсько-японському перекладі, пошук маніпуляцій на тему війни, які зустрічаються у засобах масової інформації. У роботі досліджено використання лексики на воєнну тематику саме через призму їх маніпулятивного та сугестивного потенціалу. Аналіз стану розробленості проблеми доводить, що дана тема розроблена недостатньо. Дослідження маніпуляцій при перекладі у військово-політичній галузі українськими науковцями лише набуває популярності і базується в більшій мірі на романо-германських мовах. Комплексне дослідження маніпуляцій при перекладі японською та з японської мови відсутнє. Ключовим результатом дослідження можемо вважати вибірку часто вживаних фраз у темі війни росії проти України, які є об’єктивними, та якими важко зманіпулювати. - ウクライナに対するロシアの武力攻撃 /укураіна ні таішіте но рошіа но бурьоку ко:ґекі/ збройна агресія росії проти України - ウクライナにおけるロシアの侵略(侵攻、侵入、攻撃)/укураіна ні океру рошіа но шінряку (шінко:、шінню:、ко:ґекі)/ російське вторгнення (агресія, напад) в Україну ロシア・ウクライナ戦争 /рошіа укураіна сенсо:/ російсько-українська війна 不法に併合された領土 /фухо: ні хеіґо: сарета рьо:до/ незаконно анексована територія - ウクライナの一時的占領地 /укураіна ічіджітекі сенрьо:чі/ тимчасово окуповані території України
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Падалка О. В. Маніпулятивний потенціал військової та воєнної термінології в японсько-українському та українсько-японському перекладі : кваліфікаційна робота ... магістра : 035 Філологія / Падалка Ольга Вадимівна. – Київ, 2023. – 71 с.