Автоматизація банківської звітності за стандартом IFRS 9

Дата
2021
Автори
Роберман Родіон Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі було розроблено автоматизовану систему банківської звітності, яка відповідає положенням IFRS 9 – міжнародному стандарту фінансової звітності. Реалізовано механізм виборки продуктів (кредитів, кредитних ліній, овердрафтів тощо), які підпадають під визначені у стандарті критерії; механізм підрахунку внутрішньої норми доходності, у якому було запропоновано узагальнений підхід, який вже використовується у таких програмах як Microsoft Excel; механізм амортизації доходів, який, у свою чергу, залежить від підрахованої внутрішньої норми доходності; механізм підрахунку суттєвості модифікації продукту, а також критерії, за якими продукт повинен вважатися суттєво модифікованим; забезпечено зв’язок із сховищем звітності за допомогою WCF.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення , 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Роберман Р. О. Автоматизація банківської звітності за стандартом IFRS 9 : випускна кваліфікаційна бакалаврська робота : 121 Інженерія програмного забезпечення / Роберман Родіон Олексійович. - Київ, 2021. - 73 с.