Особливості впровадження дистанційного навчання в заклади середньої освіти України: проблеми та шляхи вирішення

Дата
2021
Автори
Кремень Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі було досліджено дистанційну модель як інноваційний метод навчання. Були розглянуті історія і розвиток дистанційного навчання, вивчені більш ранні форми і різні технології дистанційного навчання, такі як радіо, телебачення, інтерактивні відео та Інтернет. Були також вивчені синхронні і асинхронні методи навчання. Проведений аналіз міжнародної практики організації дистанційного навчання в умовах пандемії, порівняльний аналіз результатів соціологічних досліджень про практику реалізації дистанційного режиму навчання в умовах самоізоляції і аналіз результатів дослідження готовності суб'єктів освіти до дистанційного навчання в умовах карантину та впливу нових умов навчання на освітні результати учнів загальноосвітніх шкіл дозволяє зробити наступні висновки. Дистанційне навчання, яке відрізняється високим ступенем мобільності, контингентом учнів, охопленням багатьох предметних областей знань,способами доставки інформації, є одним з найбільш перспективних в системі професійної підготовки. Для забезпечення ефективності дистанційного навчання в системі середньої професійної освіти необхідно активно спиратися на весь спектр інноваційних технологій, а також використовувати телекомунікаційні мережі різного рівня та враховувати потреби освітнього ринку Інтернет розширює освіту в глобальний клас, де навчаються учні, викладачі та експерти з усього світу. Як результат, учні мають спілкуватися з іншими студентами та експертами, щоб переконатися, що вони постійно навчаються та оновлюють свої знання.Завдяки інноваціям та нашому все більшому використанню технологій навчання стає все мультидисциплінарнішим. Для адаптації різних стилів навчання слід використовувати різноманітні навчальні заходи. Учні виберуть відповідну стратегію для задоволення своїх потреб у навчанні. Дистанційна система навчання змушує школяра займатися самостійно і отримувати навички самоосвіти. . Отже до плюсів дистанційної освіти можна віднести: здобуття навичок відбувається в індивідуальному темпі - швидкість може бути встановлена власне учнями в залежності від особистих обставин;, доступність - незалежність від географічного положення учня і школи дає можливість не обмежуватися в навчальних потребах; мобільність - ефективна реалізація зворотного зв'язку між вчителем і учнем.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
054 Соціологія , 05 Соціальні та поведінкові науки
Бібліографічний опис
Кремень Ю.В. Особливості впровадження дистанційного навчання в заклади середньої освіти України: проблеми та шляхи вирішення : кваліфікаційна робота бакалавра : 054 Соціологія / Кремень Юлія Василівна. - Київ, 2021. - 87 с.