Психологічні детермінанти професійної самооцінки журналіста

Дата
2022
Автори
Бахвалова Аліна Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході аналізу наукових джерел були виокремлені дві групи детермінант професійної самооцінки журналіста: об’єктивні або зовнішні щодо суб’єкта діяльності детермінанти, серед яких наявні: економічний фактор, тобто рівень доходів; професійні відзнаки або нагороди; затребуваність у медійній сфері; суб’єктивні детермінанти – індивідуально-психологічні властивості різних рівнів особистості (темперамент, риси характеру, цінності, мотиви, соціальний інтелект), а також фах та спеціалізація. Розроблено методику для дослідження професійно важливих якостей журналістів як складових особистісного аспекту професійної самооцінки. У результаті використання регресійного аналізу було встановлено особливості ступеня та модальності впливу наступних об’єктивних та суб’єктивних детермінант на професійну самооцінку журналіста (перераховані від більшого до меншого ступеня впливу): вмотивованість, рефлексивність, тривожність, масштаб медіа, готовність до комунікації, соціальні цінності, новаторство. Єдиною негативною детермінантою виявилася тривожність, решта – позитивно впливають на рівень професійної самооцінки журналіста. У ході аналізу результатів було встановлено, що професійна самооцінка здатна виступити у ролі інтегруючого утворення та чинника особистості, оскільки вона визначає зв’язки між індивідуально-психологічними властивостями різних рівнів і сама детермінується цими властивостями іїхніми зв’язками. Професійний фах виступає фактором диференціації індивідуально-психологічних властивостей особистості журналіста та детермінантою його професійної самооцінки. Встановлено взаємовплив детермінант, професійної самооцінки та професійної успішності журналіста. Запропоновано структура успішності журналіста, яка містить чотири фактори: взаємодія з аудиторією, популярність, досягнення, дохід. Виявлено, що професійна самооцінка є детермінантою успішності разом із факторами обізнаності, тривожності та базових цінностей. Розроблена та здійснена апробація рефлексивної програми з розвитку професійної самооцінки журналіста. Формат рефлексивної програми було обрано після виявлення обмежень тренінгового формату роботи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Бахвалова А. В. Психологічні детермінанти професійної самооцінки журналіста : дис. ...д-ра філос. наук : 053 – психологія / Бахвалова Аліна Валентинівна. - Київ, 2022. – 277 с.
Зібрання