Правовий режим добре відомих торговельних марок

Дата
2022
Автори
Березна Анастасія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Master's research is aimed at analyzing the legal regulation of well-known trademarks, both in Ukraine and in the world. The author studied the evolution of the emergence and development of a trademark, and also disclosed the content of the concept of a well-known trademark and its comparative analysis with a conventional sign for goods and services. In the course of the study, attention is paid to the analysis of the criteria that are put forward for a trademark that is recognized as well-known in Ukraine, as well as the procedure for recognizing such a latter. An important aspect of the work is the study and analysis of the peculiarities of the legislation of foreign countries in the field of recognition and protection of well-known trademarks. As a result of the research, the ways of eliminating legislative shortcomings in the legal regulation of well-known trademarks in Ukraine have been proposed.
Магістерське дослідження спрямоване на аналіз правового регулювання добре відомих торговельних марок як в Україні, так і у світі. Автором досліджено еволюцію виникнення та розвитку торговельної марки, а також становлення даного поняття та закріплення його на законодавчому рівні. Окрім того, розкрито зміст поняття «добре відома торговельна марка» та здійснено її порівняльний аналіз із звичайною торговельною маркою. В роботі виокремлено функції, які виконує торговельна марка та розкрито їх сутність. В процесі дослідження присвячено увагу аналізу критеріїв, які висуваються до торговельної марки, яка визнається добре відомою в Україні, а також процедурі визнання такою останньої. Детально розкрито особливості визнання торговельної марки добре відомою як Апеляційною палатою, так і в судовому порядку. Окрім того, проаналізовано окремі рішення Апеляційної палати та судів і виявлено проблемні аспекти, з якими стикаються власники торговельних марок при визнанні їх добре відомими. Автором вивчено проблематику правового регулювання добре відомої торговельної марки та виявлено недоліки у національному законодавстві, спрямованому на регулювання даного питання. Досліджено міжнародні угоди, ратифіковані Україною та їх вплив на регулювання добре відомих торговельних марок в національному праві. Важливим аспектом роботи є вивчення та аналіз особливостей законодавства зарубіжних країн у сфері визнання та захисту добре відомих торговельних марок. В процесі дослідження детально розглянуто судову практику іноземних держав, а також проведено порівняльний аналіз законодавства України та законодавства інших країн. В результаті зробленого дослідження запропоновано шляхи усунення законодавчих недоліків у правовому регулюванні добре відомих торговельних марок в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Березна А. М. Правовий режим добре відомих торговельних марок : магістерська робота : 081 Право / Березна Анастасія Миколаївна. - Київ, 2022. - 70 с.