Логіко-когнітивний підхід до міркувань

Дата
2020
Автори
Алексійчук Ольга Євстафіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи показано, чому у дослідженнях когнітивістики, науковці роблять акцент на міждисциплінаронсті і взаємозв’язку дисциплін. Оскільки такі відношення між науками є складними, важливим є повернення до витоків когнітивної науки. Адже встановлення генези дозволить прослідкувати важливість і вплив кожної зі складових. Також для встановлення зв’язків важливим, як і для будь-якого дослідження, є звернення до словника когнітивсістики та етимології термінів, задля розуміння предмету та об’єкту дослідження когнітивних наук. Важливим є огляд напрямів досліджень логіки та їх взаємодія. У контексті розгляду логічних досліджень є важливою «теорія ментальних моделей». Аналіз поглядів на теорію ментальних моделей дає змогу автору тлумачити ментальні моделі як, глибоко вкорінені припущення, узагальнення або навіть картини чи образи, які впливають на те, як ми розуміємо світ і як ми здійснюємо ті чи інші дії. Дослідження ментальних моделей у різних галузях дає змогу стверджувати, що моделювання лежить в основі міркувань. Дослідники «теорії ментальних моделей», передусім, займаються експерементам і розробкою комп’ютерних програм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Алексійчук О. Є. Логіко-когнітивний підхід до міркувань : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Алексійчук Ольга Євстафіївна. - Київ, 2023. - 53 с.