Інформаційна система електронного документообігу загальноосвітньої школи

Дата
2021
Автори
Павелко Тарас Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання завдань кваліфікаційної роботи було досліджено теоретичні основи побудови інформаційної системи електронного документообігу, проаналізовано програмні та технічні рішення подібних уже існуючих систем, що надало розуміння принципів побудови інформаційних систем, а також показало напрямок руху в галузі досягнення досконалості власної системи, адже всі існуючі мають ті чи інші недоліки: мають обмежений функціонал, володіють недостатньо простим і зрозумілим інтерфейсом чи взагалі є платними. Щоб спробувати уникнути всі вище зазначені недоліки, було ретельно спроектовано, реалізовано та протестовано систему, застосовуючи наступні технології: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, ASP.NET MVC Framework, Microsoft SQL Server, Google Chrome Developer Tools тощо. Визначено, що система відповідає усім закладеним вимогам та дозволяє зручно зберігати, модифікувати та поширювати інформацію, а також заощаджує людський час, адже виконує частину рутинних задач в автоматизованому режимі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
122 Комп’ютерні науки , 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Павелко Т. М. Інформаційна система електронного документообігу загальноосвітньої школи : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Павелко Тарас Миколайович. - Київ, 2021. - 72 с.