Оціночні поняття у праві соціального забезпечення України

Дата
2023
Автори
Куцовол Катерина Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячено теоретикоправовим засадам аналізу оціночних понять у праві соціального забезпечення України. Здійснено теоретикоправову характеристику даної правової категорії. Визначено поняття, сутність, а також ознаки оціночних понять у праві соціального забезпечення. Розкрито визначення категорій «понятійний апарат», «термінологічний апарат», категоріальний апарат», їх співвідношення та складові; з’ясовано співвідношення та специфіку кожного з понятійних апаратів права соціального забезпечення як науки, як галузі права та як навчальної дисципліни; сформульовано визначення, функції та ознаки оціночних понять як складової частини понятійного апарату права соціального забезпечення; визначено особливості тлумачення та застосування оціночних понять наведено приклади оціночних понять у джерелах права соціального забезпечення. Здійснено порівняння категорій «понятійний апарат», «термінологічний апарат» та «категоріальний апарат». Проаналізовано останні зміни в основних законодавчих актах, що містять оціночні поняття, їх особливості, розглянуто питання необхідності існування оціночних понять. Дістало подальший розвиток дослідження понятійного апарату права соціального забезпечення, визначення цієї категорії. Ключові слова: оціночні поняття, соціальне право, право соціального забезпечення, соціальне законодавство, соціальний захист, оцінювання, соціальні послуги, соціальне страхування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Куцовол К. В. Оціночні поняття у праві соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. наук : 081– право / Куцовол Катерина Володимирівна. - Київ, 2023. - 217 с.
Зібрання