«Касаційне оскарження у цивільному процесі України»

Дата
2017
Автори
Войтовський Валентин Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена актуальним теоретичним і практичним проблемам реалізації права касаційного оскарження в цивільному процесі України. Визначено етапи становлення та розвитку касаційного провадження. Надається визначення права касаційного оскарження, розкривається сутність касаційного провадження, його характеризуючи ознаки. Визначено поняття механізму реалізації права касаційного оскарження, під яким слід розуміти комплексну взаємодіючу систему прав, обов’язків та діяльність суду та учасників процесу, врегульовану нормами цивільного процесуального законодавства з метою перевірки неправильності застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права. Досліджено коло суб’єктів, що наділені правом касаційного оскарження, проаналізовано їх процесуальні права та обов’язки. Встановлено та дано характеристику об’єктів оскарження у касаційному провадженні. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій щодо праворозуміння, вдосконалення чинного процесуального законодавства та практики його застосування. Ключові слова: цивільний процес, право касаційного оскарження, касаційне провадження, суб’єкти права касаційного оскарження, судові рішення, рішення суду, ухвала суду, повноваження суду касаційної інстанції, стадії, становлення інституту касації, межі розгляду справи судом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Войтовський В. С. «Касаційне оскарження у цивільному процесі України» : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Войтовський Валентин Сергійович. - Київ, 2017. - 20 с.
Зібрання