Фотоелектрофізичні та інформаційні властивості нових фоточутливих олігомерних композицій сенсибілізованих залізовмісними металокомплексами та сквараїновим барвником

Дата
2023
Автори
Мишко Юліана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Створено нові магніточутливі фотопровідні плівкові фототермопластичні олігомерні композиції, на основі антраценілвмісного олігомеру, сенсибілізованого сквараїновим барвником, а також залізовмісними металокомплексами. Досліджено їх спектральні, фотоелектрофізичні та інформаційні властивості, а також магнітозалежний ефект фотопровідності. Показано, що всі досліджувані плівкові композиції проявляють фотопровідність і фотодіелектричний ефект і можуть бути використані в якості фототермопластичних голографічних реєструючих середовищ для оптичного запису інформації. Обговорюються можливі механізми виявлених ефектів. Ключові слова: олігомерні композиції, металокомплекси, сквараїн, фотопровідність, фототермопластики.
The novel magnetosensitive photoconductive photothermoplastic oligomeric film compositions based on anthracenyl-containing oligomer sensitized by organic squaraine dye, as well as iron-containing organometallic complexes have been prepared. Their spectral, photoelectrophysical and information properties, as well as the magnetically-dependent phptoconductivity effect have been investigated. It was shown, that all studied composite films exhibit photoconductivity and photodielectric effect, and can be used as photothermoplastic holographic recording media. The possible mechanisms of these effects are discussed. Key words: oligomeric compositions, metal complexes, squaraine dye, photoconductivity, photothermoplastics.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Мишко Ю. В. Фотоелектрофізичні та інформаційні властивості нових фоточутливих олігомерних композицій сенсибілізованих залізовмісними металокомплексами та сквараїновим барвником : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Мишко Юліана Володимирівна. - Київ, 2023. - 35 с.