PR-технології як засіб демократизації суспільства

Дата
2020
Автори
Іваненюка Ігор Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведене дослідження та аналіз технології демократизації суспільства організацій ПР-кампаній державних органів. З’ясовано поняття та основні риси ПР-технологій. Проведено порівняльний аналіз теорій, що лежать в основі технології проведення ПР-кампаній. Досліджено конкретні прийоми організації ПР-кампаній й дано аналіз їхньої потенційної ефективності. Визначено особливості ПР-технологій в державній службі та проаналізувати сучасний стан і перспективи розвитку державних ПР-служб України. Порівняльний аналіз, допоміг оцінити та порівняти схожості та відмінності в виборчих кампаніях кандидатів; метод вивчення конкретного випадку (case-study), дозволив на прикладі виборчих кампаній кандидатів, проаналізувати застосування маркетингових технологій під час виборів; метод SWOT-аналізу дозволив окреслити сильні та слабкі сторони іміджу кожного з кандидатів; cистемний метод дозволив розкрити й проаналізувати структурні елементи технології політичного маркетингу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Іваненюк І І. PR-технології як засіб демократизації суспільства : кваліфікаційна робота … магістра : 052 Політологія / Іваненюк Ігор Ігорович. - Київ, 2020. – 92 с.