Онлайн-система управління проєктами

Дата
2023
Автори
Білінська Катерина Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено детальний аналіз процесу управління проєктами, включаючи визначення завдань та їх розподіл, досліджено сучасні системи управління проєктами, розглянуто архітектуру системи, а також розроблено інформаційне та програмне забезпечення, яке надає ефективні механізми для роботи з проєктами. Під час дипломного проєктування була вирішена наступна задача – проектування та розробка системи управління проєктами. Було розроблено графічний інтерфейс програми та серверну частину. Для розробки програмного застосунку було обрано мову програмування C# та платформу .NET. Ключові слова: проєкт, завдання, управління.
The final qualification work carried out a detailed analysis of the project management process, including the definition of tasks and their distribution. Modern project management systems we researched, and system architecture was considered. Additionally, information and software solutions were developed, providing efficient mechanisms for project management. Keywords: project, tasks, management.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Білінська К. В. Онлайн-система управління проєктами : кваліфікаційна робота … бакалавр : 122 Комп’ютерні науки / Білінська Катерина Василівна. – Київ, 2023. – 68 с.