Застосування радарної інтерферометрії для прогнозування підземних поштовхів

Дата
2023
Автори
Гудак Василь Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Радарна інтерферометрія (InSAR) – це метод збору інформації з висоти про топографію, мінливість поверхні та її деформації, використовуючи радіохвильові сигнали від спеціальних радарів, які розташовуються на космічних супутниках або літаках. Інформація, яка отримується за допомогою цього методу, може бути корисною для прогнозування землетрусів, але цей метод не може бути використаний безпосередньо для цього. Аналіз даних космічних знімків хмарних провісників може бути корисним для виявлення можливих землетрусів. Для цього необхідно зібрати дані з космічних спостережень з різних районів земної кулі та проаналізувати зміни в хмарах, що можуть вказувати на можливу сейсмічну активність. Одним з підходів до аналізу даних радарної інтерферометрії хмарних провісників землетрусів є використання методів машинного навчання. За допомогою навчання моделей на основі збережених даних, можна створити алгоритми, які в змозі зіставляти дані з хмарних знімків з реальними землетрусами, виявленими іншими методами. Для виявлення змін у хмарах можна використовувати різні алгоритми обробки зображень, такі як детектор контурів, фільтри гаусіана, аналіз спектрів тощо. Знайдені зміни в хмарах можуть бути порівняні з базою даних про попередні землетруси, щоб визначити, чи є вони передвісниками майбутніх подій. Проте слід зазначити, що хмарні провісники землетрусів є тільки одним з показників можливих сейсмічних активностей, і не завжди можуть бути пов'язані з землетрусами. Тому, для точного виявлення можливих землетрусів, варто поєднувати дані з космічних знімків з іншими методами моніторингу земної кори, такими як вимірювання деформації, гравітаційні зміни, радіоактивний фон тощо. За результатами виконаних у магістерській роботі досліджень можна зробити наступні висновки: 1. Проаналізовано інформаційні джерела, в яких наведено методики використання програмних засобів ГІС для моніторингу, спостереження та дослідження підземних поштовхів. 2. Оцінка можливостей застосованого ПЗ щодо встановлення ділянок поширення та розвитку землетрусів та їх аналітичний аналіз показали можливість та доцільність їх використання на практиці, однак слід більш детально вивчити використання методів машинного навчання. 3. Виконано експериментально-дослідне моделювання з метою отримання актуальної геопросторової інформації про поширення та можливий розвиток підземних поштовхів. 4. Створення єдиної геобази даних для досліджуваних територій може оптимізувати процес моніторингу і прогнозування землетрусів, а також дасть змогу ефективно реагувати на розвиток таких явищ і нівелювати їх поширення. Створення та ведення такої геобази даних у поєднанні із використанням класичних сейсмотектонічних методів, а також із впровадженням машинного навчання, може бути цілком прийнятним та ефективним.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Гудак В. М. Застосування радарної інтерферометрії для прогнозування підземних поштовхів : кваліфікаційна робота магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Гудак Василь Михайлович. - Київ, 2023. - 101 с.