Відтворення фразеології у перекладі сучасного політичного дискурсу (англо-український та українсько-англійський напрямки)

Дата
2023
Автори
Дергун Наталя
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є систематизація ключових особливостей використання фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному політичному дискурсі, з точки зору пошуку оптимальних стратегій і тактик їх відтворення українською та англійською мовами. Об'єктом магістерської роботи є фразеологічні одиниці в англомовних та україномовних текстах, що належать до різних жанрів та піджанрів політичного дискурсу. Предметом магістерської роботи є відтворення фразеологічних одиниць англійською та українською мовами, основні труднощі та втрати, що виникають в процесі перекладу, стратегії й тактики, застосовані для їх подолання. У ході дослідження були проаналізовані різні джерела з метою виявлення відмінностей у відтворенні фразеологічних одиниць у перекладі з англійської на українську та з української на англійську. Був розглянутий процес відтворення ФО в перекладі з англійської на українську. Була приділена увага інтерпретації фразеологізмів у різних політичних жанрах під час перекладу з української мови англійською. Окрім цього, розглянуте поняття неофразеологізму, його ознак та випадки присутності в текстах.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Дергун Н. Відтворення фразеології у перекладі сучасного політичного дискурсу (англо-український та українсько-англійський напрямки) : кваліфікаційна робота … магістр : 035 Філологія / Дергун Наталя. – Київ, 2023. – 95 с.