Лексичні трансформації при перекладі (на матеріалі сучасної англомовної прози)

Дата
2023
Автори
Грицай Євгенія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Переклад як надзвичайно складний процес залучає різні прагматичні, психологічні, міжкультурні, лінгвістичні та методологічні чинники, враховує процеси інтерференції та транспозиції, структурну та граматичну кореляцію, що визначає як багатомовну спільну концептуальну основу, так і лексико-семантичну автономію. Оскільки англійська мова характеризується великою кількістю назв субстанцій, назв процесів, назв первинних і вторинних властивостей, різного роду замінних морфем, слів із широкою семантичною основою, то переклад таких компонентів значною мірою залежить від уточнення їхнього значення і застосування численних трансформаційних засобів. У багатьох випадках перекладач вдається до експресивної конкретизації, яка в перекладі використовується разом із експресивним узгодженням (процес, заснований на врахуванні вузького і, навпаки, широкого контексту). Лексичні трансформації змінюють семантичне ядро перекладного слова. Причини лексичної трансформації такі: 1. Повні/часткові розбіжності (відсутність відповідності) у лексичних системах мови оригіналу та мови перекладу. Багато англійських слів не мають адекватних відповідників в українській мові. 2. Відмінності в семіотичній структурі окремих одиниць вихідної та цільової мови та обсягу значень. 3. Різні соціологічні норми та стереотипи: деякі слова вживаються в непрямому перенесеному значенні. Мови можуть мати різні стереотипи використання слів для образів. Дискурс має вирішальне значення для того, як читачі розуміють світ, який намагається створити автор, але його функція виходить за межі окремого літературного твору, охоплюючи етно- й соціокультурні прояви функціонування мови. Незважаючи на це, численні видавці, рецензенти та читачі приймають перекладений текст, якщо він легко читається, якщо він відображає індивідуальність чи мету іноземного автора чи фундаментальний сенс іноземної книги. Так, переклад набуває ознак оригінального тексту. Для поглибленого дослідження проблеми застосування лексичних трансформацій з метою прагматичної адаптації художнього перекладу прозових творів було вибірково взято до уваги прозові тексти останніх років.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Грицай Є. Лексичні трансформації при перекладі (на матеріалі сучасної англомовної прози) : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Грицай Євгенія. – Київ, 2023. – 59 с.